Tosyalı Oran Camii

Proje Oran şehrini başkente bağlayan ve aynı zamanda havaalanına ulaşımın sağlandığı ana yol üzerinde bulunmaktadır. Camiinin arazisi, aşağı kotta kalması nedeniyle, caminin yakın çevreden algılanabilmesi için yapı zeminden yükseltilmiştir. Caminin yerden yüksekliği 30 metrelere ulaştırılarak, kuvvetli bir kütle olarak vurgulanmıştır.

Toplam 12.000 m² alan üzerine inşa edilen Cezayir Tosyalı Camii bölgenin yerel kimliğine, iklim özelliklerine ve coğrafi konumuna göre tasarlanmıştır. Bölgede bulunan sabit bir karaktere oturmayan, bitişik nizam camii projelerinin aksine yörenin tarihinden gelen Fas, Tunus, Cezayir ve Osmanlı mimarisinin etkilerinden şekillenen ve tarihi dokuyu koruyan tasarım kararları ile temellendirilmiştir. Binanın mimari iskeleti betonarme olacak şekilde planlanmış, doğal taş kullanımı ile birlikte cephe kuvvetlendirilmiştir. 

Kütlelerin ve mimari ögelerin birbirinin artikülasyonu olarak tasarlandığı projede mimari planlama, kapalı otoparklar, abdesthane ve namazgâhı bünyesinde bulunduran zemin kat, geniş bir namazgâhı içinde bulunduran giriş katı ve kadınlara hizmet eden mahvel katı ile teras katlarından oluşturulmuştur. Kubbe, iç avlu ve minare tasarımında da ana binada vurgulanmak istenen tasarım kararları sürdürülmüştür. Cezayir’de sahip olunan avluda barınma, korunma ve toplanma kültürü projede fıskiyeyi bir merkez olarak benimsenirken, avlunun kalbi haline gelmiştir. Cezayir Tosyalı Camii, bodrum, giriş katı ve kadınlar mahvelini kapsayan kapalı ibadet alanlarında 3.860 kişiye, avluda ise 4.300 kişiye toplamda 8.160 kişiye hizmet edebilecek bir kapasiteye sahiptir.

 

Proje Yeri
Oran, Cezayir

Proje Tipi
Dini

İşveren
Tosyalı Holding

Proje Tarihi
2015

Toplam İnşaat Alanı
12.000 m²

Proje Türü
Mimari ve İç Mimari Projelendirme & Uygulama