Tosyalı Cezayir Yönetim Binası

16. ve 19. yy arası Osmanlı, 19.yy’da ise Fransa’nın hâkimiyetinde olan Cezayir, bu farklı kültürlerin etkisinde şekillenen bir kentsel dokuya sahiptir. Zamanla Osmanlı döneminin izlerinin silinmesine karşın, yine de bazı semtlerde avlulu, cumbalı, revaklarla çevrili yarı açık mekânları ile Osmanlı izlerini taşıyan yapılar da varlığını sürdürmektedir.

Cezayir’in Oran kentinde yer alan ve Tosyalı Holding için tasarlanan Tosyalı Genel Müdürlük Ofisi binasında, yörenin yerel mimarisinde sıkça karşılaşılan avlulu yapılaşma fikri hem iklimsel özellikler açısından, hem de kullanıcıların hafızasında yeri olan bir mekânsal kurgu olmasından dolayı, projeyi temellendirmede esas alınmıştır.

Proje temel olarak, 3 ana blok 1 giriş bloğu ve 1 çekirdek bloğu olmak üzere 5 bloktan oluşmaktadır. Ana bloklardan ikisi, açık ve kapalı ofisler ile yönetim katından oluşmakta; diğeri ise, konferans salonu işlevinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Söz konusu blokları ortak bir platformda bağlamak, ayrı bir karşılama kütlesi olan blok ile girişi tanımlamak ayrıca yarı açık mekânlar ile iklim koşullarına bağlı olarak güneş, rüzgâr ve rüzgâr ile taşınan toprak için koruyucu bir kalkan oluşturmak amacıyla planlanan saçak, yapının en baskın mimari öğesi olarak öne çıkmıştır.

 

Proje Yeri
Oran, Cezayir

Proje Tipi
Ofis

İşveren
Tosyalı Holding

Proje Tarihi
2015

Toplam İnşaat Alanı
4.500 m²

Proje Türü
Mimari ve İç Mimari Projelendirme & Uygulama

Kullanıcıların hafızasında yer edecek mekansal bir kurgu