Tosyalı Cezayir Lojman Kompleksi

Tosyalı Holding Lojman Kompleksi projesi; İdari Bina ve mevcut fabrika yapılarının ortak noktasını teşkil eden araziye yerleşmektedir. Yapı tipinin işlevi gereği, tasarım kriterleri  ‘mahremiyet ve aidiyet‘ olguları çevresinde şekillenmiş, kullanıcıların tesis içindeki konforunu, zaruri ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sağlamak üzerine kurgulanmıştır. Yörenin yerel mimarisinde sıkça karşılaşılan avlulu yapılaşma fikri, hem iklimsel özellikler gereği, hem de şehir mimarisi ile dil birliği yakalayabilmek adına bu projede de benimsenmiştir.

Yoğun ve her gün kullanıma sahip lojman blokları, yapısı gereği kütlesel olarak da yoğun hacimleri karşımıza çıkarmıştır. Biz bu kütleleri,  parçalayarak ve üst katlarda orta aksta bırakılan boşluklar ile insan ölçeğine uygun bir algıya yaklaştırmayı hedefledik. Hem plan düzleminde, hem cephe detaylarında her bir daireyi birbirinden koparma fikri ile aidiyet duygusu ve lojman kullanıcılarının dinamik yapısı cepheye yansıtılmış, binanın da dinamik bir kimliğe sahip olması sağlanmıştır.

Tosyalı Holding çalışanlarını ‘ tek bir çatı altında toplama’ önermesi ile bu 3 blok, geniş ve tek bir betonarme saçak altında toplanmıştır. Lojman blokları arasında kendiliğinden oluşan avlu ve rekreasyon alanına, ortak kullanım işlevi olan sosyal tesis/ yemekhane bloğu yerleştirilerek kullanıcılara ait bir düzenli kullanım alanı tasarlanmıştır. Lojman bloklarında yatayda açılan kütlesel boşluklar yemekhane/sosyal tesis bloğunda hem yatayda, hem de avlu üzeri saçakta açılan boşluk ile düşeyde de kullanılarak, binada doğal hava sirkülasyonu ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.Toplam 24.500 m² alan üzerine inşa edilen Tosyalı Lojman Kompleksi projesinde 7 blok bulunmaktadır.

Lojman Konaklama blokları; toplamda 20.000 m² inşaat alanına sahip, 3 katlı bloklardır.637 kişinin konaklamasına olanak verecek şekilde projelendirilmiştir. 71 adet rezerv yatak ile beraber toplamda 708 kişi kapasitelidir. Yemekhane/Sosyal Tesis bloğu; toplamda 1700 m² inşaat alanına sahip, tek katlı bir bloktur. Yemekhane ile Sosyal tesis arasında konumlanan avlusu ile birlikte açık ve kapalı yeme-içme/ dinlenme alanları bulunmaktadır. Yemekhane 245 kapalı alanda 96 kişi avluda olmak üzere 341 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği şekilde projelendirilmiştir. 

Proje Yeri
Oran, Cezayir

Proje Tipi
Sosyal Tesis

İşveren
Tosyalı Holding

Proje Tarihi
2016

Toplam İnşaat Alanı
24.500 m²

Proje Türü
Mimari ve İç Mimari Projelendirme & Uygulama