RACUS Üniversite Kampüsü

Fas’ın Casablanca şehrinde yer alacak olan Racus Üniversitesi Kampüsü Akdeniz bölgesinin iklim şartlarına göre konumlandırılmıştır. Yeni yerleşke temel olarak bir ana bina ve dört fakültenin birleşiminden meydana gelmektedir. Kampüs kompleksi bir ana bina, dört fakülte binası, yurt binaları, kapalı spor salonu, otopark ve çok amaçlı kullanımlara hizmet eden bir meydanın bir arada olduğu bir yerleşke olarak tasarlanmıştır. Fakülte binaları ve ana bina arasındaki ilişki geniş koridorlar ve dikey oyuklar ile sağlanmıştır. Ana bina içerisindeki serbest kayan ışık kat zeminlerinin ve heykelsi merdivenlerin dinamik kurgusuyla vurgulanmıştır. Düşey düzlemde toplanma aracı olan merdivenlerin ana binanın ortasındaki etkileşimi sirkülasyonu kolaylaştırması amacıyla tasarlanmıştır. Yatay toplanma alanlarının olduğu kat boşluklarında ortak çalışma alanları, iletişim ve paylaşımı ön plana çıkaracak sosyal alanlar, dinlenme alanları planlanmıştır.

Yatay programların dikey boşluklar ile bağlantı kurması ve bu programların üst üste binerek bir dil oluşturması unsurları tasarımın en önemli ilkelerini oluşturmaktadır. Tasarımdaki ana amaçlarından biri olabildiğince aydınlık ve açık bir sistem içerisinde işleyen çalışma mekanlar yaratmaktır. Günışığı kullanımının ve havalandırmanın ön planda tutulduğu kampüste aydınlatma ve havalandırma kaynaklarının ana binaya ve fakültelere dağılımları hem cephe tasarımındaki kuvvetli elemanlar hem de içeride oluşturulan oyuklarla bir bütünlük içerisinde tasarlanmıştır. Cephede kurgulanan geometri ile sınıfların aydınlatma ve havalandırma seviyeleri birbirleri ile eşit dağılım sağlanacak şekilde çözümlenmiştir. Kat düzlemlerinin birbiri üzerinden geçmesi ve cephede açılan oyuklar sayesinde kat bahçelerindeki doğal aydınlatma ve havalandırmanın iç mekânlara alınması kurgulanmıştır. 

Proje Yeri
Casablanca, Fas

Proje Tipi
Kampüs

İşveren
RACUS

Proje Tarihi
2017

Toplam İnşaat Alanı
120.000 m²

Proje Türü
Mimari & İç Mimari Projelendirme