Borsa İstanbul Mescit & Ofis Binası

Borsa İstanbul Mescit binası, Borsa İstanbul kampüsünün içerisinde yer alan ve arazideki yol hattından ayrılmadan kolay ulaşılabilen bir yapı olarak planlanmıştır. Arazideki eğimden faydalanılarak bina temellendirilmiş, topografya ile uyum sağlayan bir yapı oluşturulmuştur. Arazi içerisinde yol ile hem yüz olarak tasarlanan kubbe bir nirengi noktası gibi kullanıcılara algılatılmaktadır. Binaya verilen geçişler hem alt hem de üst kot göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Mekanlar arasındaki sirkülasyon binaya giriş yönleri ile paralel olarak kurgulanmıştır.

Yer altında planlanan mescidin çatıları peyzaj ile birleştirilerek doğaya entegre bir yaklaşım sürdürülmüştür. Yapı içerisindeki avlulaşmalar ile birlikte yeşil ögelerin kullanımına bina içerisinde de devam edilmiştir. Eğimin doğru kullanılması ve materyallerin binanın kimliğine uygun seçilmesi ile mescidin cephelerinden gün ışığı içeriye kontrollü bir şekilde alınarak aydınlık ve ferah iç mekanlar yaratılmıştır.

Eğimli bir arazide yer alan projede mescit binası bir sosyal bina olarak planlanmıştır. İçerisinde mescit, çalışma mekanları, sosyal alanlar ve kütüphane gibi birçok fonksiyonu barındıran ve bir kompleks olarak işleyen modern bir mescit tasarlanmıştır.

 

Proje Yeri
İstinye, İstanbul, Türkiye

Proje Tipi
Mescit & Ofis Binası

İşveren
Borsa İstanbul

Proje Tarihi
2017

Toplam İnşaat Alanı
7.000 m²

Proje Türü
Mimari & İç Mimari Projelendirme