Arçelik AR-GE Merkezi

Arçelik Ar-Ge yeni bina tasarımı, ekolojik, ekonomik ve sosyal hedefler doğrultusunda bütünleşik tasarım ilkeleri ile geliştirilmiştir. İstanbul, Çekmeköy Taşdelen’de konumlanacak olan proje Arçelik’in kimliğini yansıtacak şekilde yenilik, araştırma ve teknolojiyi yetkin bir şekilde değerlendirebilen, gelecekteki standartlara uyumlu bir akıllı bina tasarımı fikriyle oluşturuldu.

Mevcut lokasyonda orman bölgesine olan yakınlık ve manzara, binanın formunun “U” şeklinde tasarlanmasında çıkış noktası oldu. Binanın konumlanmasında en önemli verilerden biri yeşilin kuzey yönünde olması idi; dolayısıyla diğer yönlerde yer alan apartman, yol gibi öğelerle çevrilen sıkışık dokular yerine ormana manzarasının değerlendirilmesi ve yeşile doğru kuzeye yönelen konumlanma esas alındı.

Binanın genelinde orman manzarasıyla görsel ilişki sağlanırken fiziksel olarak da dış avludan iç avluya yeşil ögelerin geçişi sağlandı.  Ana binaya fiziksel olarak entegre edilen atrium ve iç avlu, yeşil doku ve su havuzları, kendi enerjisini üreten, yeraltı suyunu kullanarak tekrar doğaya veren bir döngünün içinde kurgulandı. Oluşturulan bu avlu konumlanmaları aynı zamanda bir aktivite alanı, sosyalleşme alanı olarak değerlendirildi.

Yapı, orman tarafında yukarı doğru yükselirken peyzaj ögesi de binaya entegre edildi. Dış mekândan gelen yeşil sadece bir cam gibi algılanan binanın içine alındı. Binanın içinde de yeşil temelli tasarım kararı devam ettirildi. Böylece iç mekânda katı ve monoton ofis alanları yerine doğal ögelerle bütünleşmiş, esnek, verimliliği arttıracak mekânlar hedeflendi. Bina cephesinin hemen önünde yer alan ve tüm katlarda bu sınırı bir bant olarak çevreleyen yeşil alanlar da projenin yeşil bina olma kimliğini desteklerken akustik bir çözüm de sağlamış oldu.

Konstrüksiyon sistemi ana hatlarıyla betonarme olan bu tasarım çelik taşıyıcı sistemin binayı saran bir kabuk olarak kullanılmasıyla modern, dinamik ve yenilikçi bir kimlik kazandı. Döşeme ile kabuk birbirinden bağımsız olarak çalıştırılarak hibrid bir sistem oluşturuldu. Bina, yapılaşma ilişkileri ile mekân-kütle ilişkileri göz önünde bulundurularak dil bütünlüğü ve birlikteliğini sağlamak amacı ile kütlesel olarak geriye doğru çekilerek kat bazında birinci kat daha önde, ikinci ve üst katların geriye çekilmesi kararı ile katlar arasında görsel ilişki sağlanmış, estetik bir görüntü elde edilmiştir.

Binanın bütünselliğini, çalışanların birbiriyle olan ilişkisini ve sosyalleşmelerini arttırmak için büyük galeri boşlukları yaratıldı. Bu atriumlardan tüm çalışanların birbirini rahatça görüp birbirine rahatça ulaşarak iletişim kurabildikleri bir yaklaşımla ele alındı, bu sayede binanın tümünde sürekli bir görsel ilişki sağlandı.

Binanın cephesini tasarlarken Arçelik’in kurumsal renkleri olan beyaz ve kırmızı vurgulandı. Kullanılan kurumsal renkler binaya dinamik bir kimlik kazandırırken çalışanların da kurumlarına olan aidiyet duygularını desteklemek esas alındı.

Binanın cephesi çelik konstrüksiyondan oluşan bir kabuk olarak tasarlandı. Bina form ve cephesi kurgulanırken ARGE konseptini yansıtacak, dinamik, teknolojik ve yenilikçi bir algı yaratımı esas alındı. Bina cephesindeki birbirini tekrar etmeyen, yarıklar şeklinde oluşturulan bant pencereler kurumun teknoloji yaratım merkezi kimliğini yansıtmayı hedefler. Alınan kararların bütünselliği açısından cephedeki dinamizm, iç mekân kurgusuna da yansıtıldı. Y kuşağının günümüz ofis anlayışını oluşturduğu yaklaşımla binanın her köşesinde çalışma olanağı sunan, monotonluğu kıran hareket temelli çalışma baz alındı. Zihinsel, yönetsel ve tasarımsal açılardan bir döngünün içinde analizi yapılan bir çalışma disiplini ile mekânlar oluşturuldu. Sosyal alanlar, oyun alanları, yeşil alanlar homojen bir şekilde binanın bütününe yansıtıldı. Bireysel çalışma köşeleri, özel telefon görüşmeleri için phonebooth’lar, quite-zone’lar ve değişik ihtiyaçlara göre farklılaştırılmış boyutta toplantı odaları gibi alternatif alanlar oluşturuldu.

Ofis çalışma alanları kuzeyde ormana ve dış avluya bakan bina kanatlarına yerleştirildi. Gün ışığından maksimum ve en uygun derecede yararlanmak ve yeşilden yararlanmak için kuzey yönüne bakan cepheler şeffaf olarak tasarlandı, böylece açık ofis sistemi ile oluşturulan çalışma alanları kuzey ışığından parlama olmaksızın faydalanarak ferah ve aydınlık birimlerde hayat buldu. Binanın kabuğunun batı, güney ve doğu cephesinde yer alan daha kapalı alanlarında yarıklar oluşturularak camlarla birlikte doğal ışık daha kontrollü bir şekilde binanın içine alındı. Daha sağır alanlar olabilecek laboratuvar gibi ögeler ise geri plana alınarak bu alanlara yerleştirildi. Mekânların birbirleri ile olan ilişkileri kurgulanırken laboratuvarların hemen önünde o departmanla ilgili ofisler yer aldı. Yapı kabuğunun doğu-güney-batı yönlerinde olabildiğince kapalı tutulması prensibi soğutma yükünün düşürülmesi için büyük avantajlar sağlamış oldu.

Kurulacak olan rüzgâr tribünleri projenin bir parçası olarak ele alındı. Böylece binanın vaziyetinden faydalanılarak rüzgâr sayesinde ormandan gelen temiz havanın kontrollü bir şekilde binaya alınması hedeflendi. Ayrıca üst kotlarda yer alan açıklıklar sayesinde de içeride kullanılan doğal havalandırma bina dışına termik etki ile çıkarılması planlandı. Bu kararlara ek olarak sürdürülebilir tasarımla ilişkilendirilen analizler sonucunda bina içinde, insanların ergonomi seviyesinde sürekli bir temiz hava sirkülasyonu sağlanması hedeflendi. Bu sayede hasta bina sendromunu engellemek ile çalışan hasta ve rahatsızlıklarının büyük ölçüde azaltılması avantajları elde edildi.

Teknoloji devlerinden biri olan Arçelik firmasının tam anlamıyla bir yenilik merkezi olan Ar-Ge binası için değişen ve gelişen dünyanın teknolojisi ile donatılmış bir akıllı bina tasarımı hedeflendi. Bina sürdürülebilir olma politikası ile enerjiyi en verimli şekilde doğa dostu bir yaklaşımla kullanırken binanın maksimum düzeyde bir otomasyon sistemi ile geliştirilmesi hedeflendi. Havalandırma, aydınlatma, komünikasyon, oda kontrol, geçiş kontrol ve güvenlik, yangın, seslendirme ve anons sistemlerini kapsayan bir bütün olarak hizmet edecek şekilde teknolojik bir altyapı ile donatılacağı öngörülmektedir. Bu bütünler sistemi “retina display”den çalışma masalarına entegre edilmiş LED aydınlatma sistemlerinin sensörler ile kişi özelinde kontrolüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tüm bu sistemler ile çevreci kimliğini politikasına işleyen Arçelik ailesi için sıfır karbon salınımını hedefleyen bir tasarımın geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Projeyi detaylı incelemek için thinkbigg.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yeri
Çekmeköy, Istanbul, Türkiye

Proje Tipi
AR-GE Merkezi

İşveren
Arçelik

Proje Tarihi
2016

Toplam İnşaat Alanı
78.112 m²

Proje Türü
Mimari ve İç Mimari Tasarım