×
×
Alt Başlıklar

Deloitte Türkiye Genel Müdürlüğü

Bugün “iş” kavramının değiştiğinden ve bu değişimin kaçınılmaz olarak iş mekânlarına yansımasından söz ediyoruz. 50’li yılların Alman tarzı açık ofis sisteminden bu yana elbette çok şey değişti; mobil teknolojiler ve akıllı cihazlar mesafeleri yok gibi “masa başında iş yapma” zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Fakat değişim, göründüğünden çok daha hızlı. Yalnızca siz bu yazıyı okurken bile dünyada milyon 292 bin Google araması yapıldı, 501 bin 200 Skype görüşmesi gerçekleşti, 711 milyon 987 bin adet e-mail gönderildi. *

 

 

 

140 ülkede, 700’den fazla ofiste ve 150 bin personel ile çalışan Deloitte, alanında dünyanın en büyüklerinden birisi. Dolayısıyla yeniliği, verimi ve çalışan mutluluğunu son derece önemsemekte olduğu rahatlıkla söylenebilir. Deloitte’un İstanbul Maslak Sun Plaza’da yer alan genel müdürlük ofisi, 2006 yılında tarafımızca tasarlanmış ve uygulanmıştı; artan personeline, değişen iş biçimine ve günün gereksinimlerine adapte olmak isteyen firma yöneticileri, 2014 yılında bizimle yeniden irtibata geçerek yeni ofislerine dair taşınma ve tasarım süreçlerini üstlenmemizi rica ettiler.

Bakırküre için bir zevk!

Zaman kısıtlıydı; mevcut Deloitte ofislerinden en kısa sürede çıkılması gerekliliğinden ötürü, tüm işlerin eş zamanlı ve olabilecek en kısa süre içinde yapılması gerekiyordu.

İlk adım, elbette ki yeni ofisin yeni mekânına karar vermekti; fakat süreç boyunca çalışılabilecek geçici bir mekâna da ihtiyaç vardı. Deloitte Türkiye ofisi için kısa zamanda Bakırküre danışmanlığında hem yeni mekân, hem de geçiçi bir "joker" ofis bulundu: Deloitte ekibinin geçiçi olarak Groupama binasına taşınması organize edilirken, bir yandan da ofisin yeni mekânı olacak Maslakno/1 Plaza'da kırma ve temizleme süreçleri başladı. Bu sırada Bakırküre Mimarlık ekibi Deloitte çalışanlarının mutlulukla çalışacakları, değişen ofis kültürünün Türkiye’de yansıtıldığı ilk örneklerden biri olacak yeni ofislerinin tasarımına çoktan başlamıştı bile.

Yeni bir çalışma kültürü: #mutluofisler

Maslakno/1 Plaza’da toplam 12.500 m² alanda 11 kata yerleşmekte olan yeni Deloitte Genel Müdürlüğü ofisi, kelimenin tam anlamıyla bir “bilgi merkezi”. Oldukça yüksek sayıda kişinin çalıştığı ofiste yöneticilerin, hukuk ve şirket vakıf bölümlerinin de yer alması ile gün içinde kayda değer bir dolaşım yaşanıyor.

Tasarımda öncelikli hedef #mutluofisler yaratmaktı. Hali hazırda yeşil bir bina olan Maslakno/1’e ve Bakirküre Mimarlık’ın tasarım anlayışına uygun olarak yeşil bir mekân yaratmak da en az mutlu ofisler yaratmak kadar önemliydi. Zaten yeşil bir ofis, mutlu bir ofis demek değil midir?

Değişen çalışma biçimleri ve teknoloji, bugünün ofislerini sadece iş yapılan değil, içinde yaşanan mekânlar olarak yeniden tanımlıyor. Kişilerin kendilerini evindeymiş gibi hissedecekleri mekânlar yaratmak, verimi doğrudan artıran bir etmen. Deloitte'un yeni ofisinde de doğayı iç mekâna taşıyan, çalışanlara istedikleri yerde çalışma özgürlüğü veren, sosyal alanlarla çalışma mekânlarını harmanlayan ve ofis içi iletişimi artırmayı hedefleyen bir çalışma kültürü yaratıldı. Peki bu nasıl yapıldı?

 

 

 

Bugün teknolojinin getirdiği olanaklar mobiliteyi sağlıyor, dolayısıyla da farklı yerlerde ve çeşitli biçimlerde çalışma ve iş yapma olanaklarını destekliyor. Maslakno/1 Plaza’daki Deloitte ofisi 4’lü ve 6’lı çalışma istasyonlarına toplanıp çalışma mekânları, farklı özellikte toplantı odaları ve yalnız çalışma köşeleri gibi alternatiflerin yanı sıra her katta sağladığı sosyal alanlar ile çalışanlara seçme özgürlüğü sağlayacak esnek ve sosyal bir iş yaşamı vaadi sunuyor.

Konforlu ortak çalışma mekânları paylaşıma açık ve herkes tarafından ulaşılabilir şekilde tasarlanarak ekip çalışmaları teşvik edildi. Bunun yanı sıra her çalışana kendi çalışma alanını yaratma özgürlüğü vererek aynı masa ve aynı sandalyede çalışma monotonluğu ortadan kaldırıldı. Bununla beraber her katta grup çalışma, özel çalışma, sessiz çalışma, sosyal çalışma mekanları yaratıldı. Özel telefon görüşmeleri için telefon kulübeleri , kişisel eşyalar ve postalar için her çalışanın kullanabileceği şifreli dolaplar ofis ortamına eklendi. Tüm internet bağlantıları kablosuz sağlanarak, kablo kirliliği ortadan kaldırıldı.

Bugün iş yaşamının aktif konumuna gelen Y kuşağı, sosyalliğe önem veriyor ve teknoloji bugün özgürlüğü sağlasa da, yüz yüze iletişim önemini korumaya devam ediyor, iyi bir ofis, mekânda bunu yansıtabilmesi oranında “iyi” oluyor.

Alman araştırma şirketi Fraunhofer’in anketine göre, çalışanların yalnızca %39’u gün içinde aynı masada oturarak çalışıyor. Üstelik çalışanlara sağlanan bu çok-alternatiflilik, mutluluğun yanı sıra yaratıcılığı da tetikliyor. MIT’nin araştırmasına göre, yaratıcı fikirlerin %80’i kişiler arası iletişimle ortaya çıkıyor ve farklı bölümlerden insanlarla karşılaşmalar, yaratıcı fikirleri üç kata kadar çoğaltıyor.

 

Yeni Deloitte ofisinde her katın beşte birine yakın alanı “kitchenette”ler, oturma alanları, dinlenerek çalışma alanları olarak kurgulandı. Hatta katından sıkılanlar için şık bir kafeterya olarak düzenlenen yemekhane bölümünde ya da kış bahçesinde çalışmak mümkün! Kendi mutfaklarıymış hissi veren kitchenetteleri ve 350 m² olan Deloitte Cafe sayesinde gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda çalışma arkadaşları ile sosyalleşebilecekleri, ufak kutlamaları gerçekleştirebilecekleri, hatta çalışabilecekleri yeni mekânlara sahip oldular.

Peki, tüm bu çalışma mekânları alternatifleri mekâna nasıl sığabiliyor? Küçülen, hatta tamamen ortadan kalkan masalarla! Ve hiyerarşinin yok edilmesi ile! Eski Deloitte ofisinde 16 m² alanlı partner (direktör, yönetici) odaları, yeni ofiste 8,5 m²; yani %45 daha ufak. Üstelik odaların paylaşımlı kullanımı ve şeffaf kurgusu, ofis içinde istenen yatay bir örgütlenmeyi, mekân organizasyonunda da görünür kılıyor. 8 yıl önce 11,75 m² alan kaplayan 6’lı çalışma istasyonları, yeni Deloitte ofisinde sayıca çok daha az ve daha ufak.

Deloitte Türkiye’de önemli yeniliklerden biri de ofisin tümündeki monitörlerin ve toplantı odalarının rezervasyon sistemlerinin kişisel olarak uzaktan kontrol edilebilmeleri için gerekli altyapılarının ve donatılarının kurulmasıydı. Bu sayede çalışanlar oturdukları yerden toplantı odalarını online olarak rezerve edebiliyor ya da toplantı odalarının kapılarındaki/girişlerindeki ekranlar sayesinde eğer içeride bir toplantı varsa bunun konusunu ve katılan kişilerle ilgili bilgi edinebiliyor. Ayrıca 70 toplantı odasında bulunan kablosuz ağ bağlantılı monitörler sayesinde sunum yapmak için projeksiyon cihazına ihtiyaç kalmıyor.

       to

Firmanın yeniliklere açıklığının bir yansıması da, video-konferans odaları ve seminer imkanlı büyük toplantı odalarına ek olarak, binanın 2.000 m² alanlı -1 katının tamamen eğitim işlevine ayrılmış merkez “Deloitte Learning Center” olarak karşılık buluyor.

İşverenle koordineli bir şekilde aşamalı ilerleyen iç mekân tasarımında onaylanan mekanların uygulamasına hızlı bir şekilde başlanarak, inşaat süreci de kısa sürede tamamlandı. Bu sürecin sonunda da Deloitte Türkiye çalışanları yeni yuvalarına kavuştular. Sıkışık bir programla bu kadar sağlıklı bir şekilde ilerlenmesinde anahtar noktalardan biri işverenle sürekli ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesiydi.

Tüm bu süreç ne kadar mı sürdü?
6 ay.

Bakırküre, tasarım dilini Deloitte’un küresel bir proje olarak başlattığı, yeni çalışma alanlarının yaratılmasını içeren Project Horizon’a başarılı bir şekilde entegre ederek, Deloitte Türkiye’yi dünyadaki öncü Deloitte firmalarından biri haline getirdi. Ofis alanının her metrekaresinde yeni bir çalışma kültürü yaratılan, son derece hızlı başlayan ve aynı hızda devam eden süreçte işverenle sürekli iletişim halinde olan Bakırküre, Deloitte ekibinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak, onlardan gelen geri dönüşler yardımıyla ekibin her üyesi için en iyi yerleşimi ve en keyifli iç mekânı ortaya çıkardı.

Süreçte anahtar kelime, "eşzamanlı"lık. Zira tüm basamaklar sırayla değil, aynı anda oldukça başarılı bir şekilde koordine olan Bakırküre tarafından gerçekleştirildi.

Günümüzün ofis anlayışının, çalışanın mutluluğu ve konforuna yönelik, verimi arttıracak, çalışanlar arasında iletişimi üst düzeye çıkartacak, firma sadakatini sağlayacak bir anlayışta ele alınması kaçınılmaz. Maslakno/1 Plaza’da 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yeni Deloitte Türkiye Genel Müdürlüğü Ofisi de günümüz teknolojik olanaklarını en iyi şekilde kullanan, “Y kuşağı” olgusunu göz önünde tutan, çalışan sadakati odaklı, memnuniyet ve verimliliği üst düzeye çıkarma amaçlı yeni ofis anlayışının bir öncüsü olarak, Bakırküre tarafından keyifle kurgulandı.

 

* Bilgiler, Real Time Statistics Project’in 2014 yılı verileri ve 5 dakikalık zaman üzerinden derlenmiştir.

×